Разлика између фгетс () и гет ()

Difference Between FgetsРазлике су следеће:

1. Други параметар функције фгетс () одређује максималан број прочитаних знакова. Ако је вредност овог параметра н, тада ће фгетс () читати н-1 знакова или док се не наиђе на први знак нове линије2. Ако фгетс () прочита прву нову линију, сачуваће је у низу. Ово се разликује од гет (), који ће одбацити знакове новог реда3. Трећи параметар функције фгетс () указује на датотеку коју треба прочитати. Ако се читају подаци са тастатуре, као параметар се користи стдин (стандардни улаз), а идентификатор је дефинисан у стидо.х.#include #define STLEN 14 int main(void) { char words[STLEN] puts('enter a string,please.') fgets(words, STLEN, stdin) printf('your string twice (puts(),then fputs()): ') puts(words) fputs(words, stdout) puts('enter another string,please.') fgets(words, STLEN, stdin) printf('your string twice (puts(),then fputs()): ') puts(words) fputs(words, stdout) puts('done.') return 0 }

Функција пут () додаје знак новог реда на крај низа који ће се излазити, док фпутс () не.