Напомена ВебСервице није присутна у класи: цом.јава1234.сервице.ИУсерСервице

Webservice Annotation Is Not Present ClassИдите код клијента да бисте пронашли ваш предмет, обратите пажњу на грешку

Плус напомене ВебСервице

Приложите поступак креирања вебСервице1. Креирајте два пројекта одвојено, кликните десним тастером миша на веб услугу

2.вебсервицеЦлиент директно покреће сервер за приступ всдл-у

package com.java1234.service import java.io.IOException import java.net.MalformedURLException import java.net.URL import javax.xml.namespace.QName import javax.xml.ws.Service public class Test { public static void main(String[] args) throws Exception { URL url = new URL('http://localhost:9998/userService?wsdl') / / Create a service name //1.namespaceURI - namespace address //2.localPart - the service view name QName qname = new QName('http://impl.service.java1234.com/', 'userService') / / Create a service view / / Parameter explanation: //1.wsdlDocumentLocation - wsdl address //2.serviceName - the name of the service Service service = Service.create(url, qname) / / Get the service implementation class IUserService mobileCodeWSSoap = service.getPort(IUserService.class) / / Call the query method String result = mobileCodeWSSoap.sayHello('nihao') System.out.println(result) /* IUserServiceProxy helloPxy = new IUserServiceProxy() IUserService service = helloPxy.getIUserService() String res = service.sayHello('123212') System.out.println(res)*/ } }